Сергій Волошин: «Україні потрібна соціальна підзвітність»

Сьогодні в багатьох українських громадських діячів, бізнесменів та представників влади ставлення до питання  соціальної підзвітності є досить неоднозначним. Однак майже всі погоджуються із тим, що вона є важливою складовою стабільного та процвітаючого демократичного суспільства. Журналіст газети “Життя Прикарпаття” поцікавився думкою з цього приводу в депутата Надвірнянської районної ради, представника партії БПП «Солідарність» Сергія Волошина.

У розмові з журналістом Сергій Волошин зазначив: «Соціологічні дослідження свідчать, що звичайні громадяни України не знають, що означає соціальна підзвітність, оскільки ніколи не стикалися з цим явищем і терміном. Під цим поняттям розуміється підхід, направлений на побудову систематичної підзвітності органів влади, що спирається на громадську активність. У цій сфері найголовнішим є контроль громадянського суспільства за прозорістю бюджетів, а як наслідок — їхнє ефективне, раціональне використання. Представники влади повинні підтримувати з громадськістю постійний зв’язок, щоб бачити реальні потреби суспільства. Громадськість залучається на кожному етапі розподілу ресурсів, щоб досягти максимальної користі для кожної людини і суспільства загалом.

Сьогодні участь громадського сектору у формуванні соціальної політики держави є дуже потрібною. На даний момент в Україні цей підхід набув державного значення, але тільки поверхнево. Тобто немає чітко прописаних законодавчих документів з цього питання. А ось в ЄС це питання вже давно набуло міждержавного значення. Його правову основу складають Декларація прав людини (1948 р.), Пакт ООН про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), 185 Конвенцій, понад 200 Рекомендацій МОП та Європейська соціальна хартія (1966 р.),  інші законодавчі акти країн Європейського Союзу».

На запитання журналіста про позитивні аспекти впровадження соціальної відповідальності через інститути громадянського суспільства, зокрема через контроль громадських рад,  які діють при органах влади, депутат Надвірнянської районної ради Сергій Волошин відповів: «Із запровадженням соціальної відповідальності наступає поступова зміна потреб і сподівань широких верств населення. З’являються ресурси для надання допомоги у вирішенні соціальних проблем. Завдяки цьому можна забезпечити довгострокові перспективи розвитку суспільства і здійснювати вплив на зміни в усіх сферах життя суспільства. Така практика соціальної відповідальності є одним із ефективних методів вирішення суспільних проблем. Звісно ж, вона має як позитивні, так і негативні сторони, але не буває лише однієї сторони медалі. Тим більше на даний час діяльність громадських рад при органах влади показує  позитивні результати. Тому  питання громадського контролю за діяльністю влади  є дуже актуальним, потребує більш детального вивчення та подальшого впровадження в нашій країні».

 Спілкувалась Ніколь Вайт,

газета “Життя Прикарпаття”